Træskomageren

Untitled Document
Sociale forhold

Det lille landhåndværkerhus var ét af tre jordløse huse i landsbyen Vigerslev og tilhørte sognets præsteembede, indtil det i 1862 blev solgt til selveje. Køberen var den daværende fæster skomager Jørgen Hansen Ellegård, som havde boet i huset siden 1838.

Der hørte en lille kålhave til huset, men ellers intet jord familierne kunne leve af. I stedet beboedes huset af håndværkere (træskomagere, kurvemagere), daglejere og arbejdsmænd, helt frem til det blev afhændet til Den Fynske Landsby