Træskomageren

Untitled Document
Byggeskik

Det oprindelig Vigerslevhus lignede de fleste andre mindre huse i landsbyerne i midten af 1800-tallet. Huset var et otte fag langt, 10 alen (6,3 m) dybt bindingsværkshus i eg og fyr med stråtag og med dele af tavlene i brændte sten.

I 1849 bliver en kvist bygget på, hvilket ændrer husets udseende drastisk. Kviste af denne type blev almindelige på landet i netop denne periode, men man så dem oftest på de større gårdes stuehuse. Den utraditionelle tilbygning er muligvis erhvervet efter inspiration fra Vigerslev Præstegård, som havde en lignende kvist, og som Vigerslevhuset tilhørte frem til 1862.

Ved udvidelsen af husets længde i 1891 udstyredes sydgavlens nederste tavl med krydsdokker. Ifølge en af husets sidste beboere stammer dette byggemateriale fra en nedbrudt vindmølle.