Træskomageren

Untitled Document
Bygningernes alder og anvendelse

Kernen af det nuværende Vigerslevhus er en otte fag lang bygning rejst i efteråret 1838. Grunden til, at husets alder kan dateres så præcist er, at det efterfulgte et hus, der brændte ned til grunden netop dette år. Siden opførelsen har huset dog gennemgået flere ombygninger og udvidelse. I 1849 blev en kvist i to fag bygget på og i 1891 udvidedes huset med et enkelt fag mod syd og tre fag mod nord til Værksted og udhus.