Væverhuset

Untitled Document
Sociale forhold

Væverhuset var et jordløst husmandssted, ét ud af 7-8 huse, der ejedes af præsteembedet i Lunde frem til det blev solgt til selveje i 1853. I Væverhusets ældste kendte historie var det primært beboet af fattige, ofte gamle og syge, men efter 1800 blev det i højere grad hjem for landhåndværkere. Den første selvejer, Lars Hansen, der købte huset i 1853 var således væver, ligesom hans søn også blev.

Den store ombygningsaktivitet i perioden 1849-70, som huset vidner om, falder sammen med den såkaldte ?kornsalgstid?, der var en opgangsperiode for landbruget. Det er altså tydeligt, at selvom husmænd og landhåndværkere ikke direkte nød godt af de stigende kornpriser smittede den generelle højkonjunktur alligevel af på denne befolkningsgruppe. I samme tidsrum mistede husfliden ? her vævningen ? dog en stor del af sin økonomiske betydning.