Væverhuset

Untitled Document
Bygningernes alder og anvendelse

Fra skriftlige kilder kendes Væverhuset tilbage til slutningen af 1600tallet. De nuværende bygninger er yngre, sandsynligvis er den ældste bevarede del - der udgøres af de centrale 5 fag med hoveddøren i midten - bygget umiddelbart før 1832. I tiden frem til 1870 skete en række ombygninger og udvidelse gennem hvilke huset fik det udseende, som det har i dag.

I 1849 udvidedes huset med fire fag og i 1864 igen med et enkelt. I 1870 nåede huset sin nuværende længde på 12 fag og samtidig blev den lille vinkelbygning med plads til udhus og tørvehus.