Husmandsstedet fra Turup

Untitled Document
Byggeskik

Turuphuset var på kort fra 1700-tallets slutning et vinkelbygget hus med kun to længer. I 1800-tallet kom den tredje - østlængen på. Oprindelig var vestlængen og stuehuset opført som sulebygninger. Det vil sige med tagbærende stolper. Sulebygninger er typiske for egnen. Stuehuset og østlængen er nu i traditionelt bindingsværk.. I 1800-tallet er der kommet spærtag på alle bygninger. Huse med tre længer er typiske for det fynske område. Indretningen minder om de større gårdes. Der er stegers, stue, bryggers med ovn, stald og lade. Blot er alting mindre.