Præstegården

Untitled Document
Sociale forhold

Præstegårdene var ofte de største gårde i landsbyerne. Tommerup-Brylle præstekald var et ?fedt? kald. Dvs. sognet havde mange gårde, som betalte tiende (10% bruttoskat) til kirke og præst.Befolkningen i sognet var på godt 1300 personer o. 1850, så det kirkelige arbejde var omfattende. Der var brug for både kapellan og forpagter. Der boede 15 mennesker i gården i 1850.