Sortebro Kro

Untitled Document
Sociale forhold

Den første kromand på Sortebro var Christoffer Rasmussen, der overtog kroen i 1826 drev den til sin død i 1863. Det var i hans tid, Sortebro Kro oplevede sin storhed. Der var stigende trafik på de vigtige landevejsstrækninger, og også Sortebros placering midt på postruten Nyborg-Svendborg fik betydning; i anden halvdel af 1800tallet var der syv ugentlige postture (tur/retur), der alle stoppede på kroen.

Med indvielsen af jernbanen mellem Nyborg og Svendborg i 1897 blev trafikken på den gamle landevej mindre, og dermed mindskedes også kroens eksistensgrundlag. Christoffer Rasmussens søn Rasmus Christoffersen søgte i 1908 om lov til at flytte sit kro-privilegium til stationsbyen Gudme, men fik afslag. Ved hans død i 1917 indstilledes krodriften, og gården blev atter drevet som almindeligt landbrug frem til den i 1943 blev solgt til Den fynske Landsby.