Sortebro Kro

Untitled Document
Bygningernes alder og anvendelse

Museumsdelen af kroen har i dag det udtryk, den havde efter den i 1860 fik rang af kgl. privilegeret kro. Kernen i krokomplekset (bygning A og B) er fra 1805. En ekstra lŠnge (bygning C) byggedes til i 1840, og i 1860 udvidedes bygningerne i forbindelse med indretningen til kro. Rejseladen (bygning D) syd for kroen er ligeledes fra 1860, mens en yderligere udvidelse af den oprindelige stald- og ladebygning fandt sted i slutningen af 1800tallet - formodentlig 1897.

Den del af Sortebro Kro, der i dag fungerer som kro, er dels fri konstruktion, dels genanvendte avlsbygninger fra den oprindelige kro.