Skamby-Torupgården

Untitled Document
Sociale forhold

Frem til 1787 var Skamby-Torupgården en såkaldt ?mensalgård?. Mensalgård var betegnelsen for en fæstegård, hvis afgifter understøttede et præstekald. Skamby-Torupgården betalte afgifter til præsten i Vigerslev, der ligger ca. 7 km sydvest for Torup. I 1787 mageskiftede præsten med godset Dallund, der derefter fik Skamby-Torupgården i almindelig fæste indtil den blev solgt til selveje i 1854 sammen med jordtilligendet på ca. 6 td. hartkorn. Køberen var den daværende fæster Jørgen Larsen.