Skamby-Torupgården

Untitled Document
Byggeskik

Skamby-Torupgården er en typisk nordfynsk gård. Dens fire længer er alle bygget i spærkonstruktion, og de gulkalkede undertavl på stuehuset genfindes i andre bygninger fra samme egn (her i Den Fynske Landsby f.eks. i Væverhuset fra Vesterlunde). Vestlængen (1855) afviger dog noget, idet den med sine 11 alen (6,9 m) er noget bredere end de 8 alen (5 m), der er normalt.

Hestegangshusene kom i brug på Fyn fra anden halvdel af 1800-tallet. Den øgede kornproduktion medførte øget velstand, men også et større arbejde med at tærske udbyttet. Hestetrukne maskiner (f. eks. kværne og tærskeværker) var et godt alternativ til at ansætte stadig flere medhjælpere til stadigt stigende lønninger, og 9 ud af 10 gårde havde en hestegang i anden halvdel af 1800tallet. I Skamby-Torupgårdens lade kan ses en række hestetrukne maskiner.

Det nuværende mølleværk af støbejern er fra en senere periode og er forbundet med et tærskeværk den østlige længe. Støbejernsværket har erstattet det oprindelige træmølleværk, der var fjernet allerede ved nedtagningen af bygningen.