Skamby-Torupgården

Untitled Document
Bygningernes alder og anvendelse

Skamby-Torupgården har eksisteret meget langt tilbage i tiden. Der er skriftlige vidnesbyrd om gårdens tilhørsforhold til præsten i Vigerslev helt tilbage til 1400tallet. Det nuværende firlængede kompleks er dog ikke nær så gammelt. De ældste bygningsdele er fra omkring 1800, men samlet fremstår komplekset som det så ud i midten af 1800-tallet.

Omkring 1840 blev både den østlige og den sydlige længe forlænget (med hhv. 8 og 2 fag) og samtidig blev længerne bygget sammen. I 1855 blev stuehuset udvidet mod nordvest og bygget sammen med en helt nybygget vestlænge. Samme år opførtes desuden et firkantet hestegangshus vest for den nye længe, men det blev revet ned igen i 1897. I Den Fynske Landsby er til erstatning rejst et rundt hestegangshus fra samme periode fra Sdr. Nærå syd for Odense.