Havehuset

Untitled Document

Haven

Haven, der omkranser det lille havehus, er af den "romantiske" eller "engelske" havestil, der kom til Danmark i slutningen af 1700-tallet. De første romantiske haver dukkede op i kongelige haver og herregårdsparker, og det var herfra inspirationen spredte sig til præstegårde og andre større gårde. I de engelske haver priste man den "ægte" natur, upåvirket af mennesket, samtidig med at man som kontrast til den "vilde" natur opstillede for eksempel klassiske skulpturer. I disse haveanlæg var have- og lysthuse en fast del.

Haven prydes af blandt andet store rododendronbuske, gamle rosearter, mod øst en morbærbusk og mod vest et lysthus af lindetræer.