Havehuset

Untitled Document

Bygningernes alder og anvendelse

Havehuset er bygget i starten af 1800-tallet som en del af en "engelsk" have. I disse haver priste man den "ægte" natur, upåvirket af mennesket, samtidig med at man som kontrast til den "vilde" natur opstillede for eksempel klassiske skulpturer. Havehusene virkede på samme måde som menneskeskabte oaser, hvor man kunne søge åndelig fordybelse. Havehuset har dog sikkert også dannet rammen om mangt et selskab med mere jordnære fornøjelser som punch, dans og musik.