Boelstedet

Untitled Document
Sociale forhold

Omkring 1800 blev det første Melby-hus bygget som selvejer-husmandssted med en tilhørende jordlod på lige under 2 skæpper hartkorn (svarende til ¼ td. hartkorn). Husmandssteder kendetegnedes (i hvert fald før 1900) bl.a. ved, at husstanden ikke kunne ernære sig alene ved landbruget, men var nødsaget til at arbejde som daglejere. Dette var da også tilfældet med de første par familier, der beboede Melby-huset.

Ved hjælp af arv og opkøb af jord øgedes jordtilliggendets størrelse, så det i 1827 kom op på ca. 1 td. hartkorn, hvilket var den magiske grænse, der betød at huset nu var et bolsted og husbond Christen Sørensen en bolsmand. ?Bolsted? betegnede de mindste gårde på 1-2 tdr. hartkorn. Nu kunne familien leve af landbruget alene, de behøvede ikke at arbejde for andre, og desuden gav betegnelsen bolsmand valgret og valgbarhed til sogneforstanderskabet. Familien var steget i anseelse ? selvom de gamle gårdmandsfamilier dog alligevel ofte så lidt ned på disse smågårdmænd.

Bolstedet blev i Christen Sørensens slægt indtil 1943, hvorefter det ? efter en række hurtige ejerskift ? blev købt af Den fynske Landsby i 1948.