Boelstedet

Untitled Document
Byggeskik

Bolstedet består af fire længer i solidt bindingsværk med stråtag. Længerne er bygget sammen i hjørnerne, bortset fra den sydlige (stuehuset) og den vestlige længe. Den ældre del af bindingsværket er lavet med gennemstukne bjælkehoveder (dvs. at man tappede bjælkerne igennem bindingsværkets stolper, så man kunne se tappen på bygningens facade). I byggeriet fra 1844 hviler bjælkerne på tagremmen.

Stuehusets bindingsværk er også værd at dvæle ved et øjeblik; det er i hvert fag udstyret med såkaldte ?dokke? ? dvs. lodrette tømmerstykker placeret mellem de vandrette bjælker i det nederste tavl, dette mere med pynt end med stabilitet for øje.