Husmandsstedet fra Lunge Bjerge

Untitled Document
Sociale forhold

Jorden var dårlig og ikke særlig dyrkningsegnet. Gregers Begtrup oplyser i 1806, på den ene side, at jorden i Lunge dyrkes med boghvede, rug og havre og på den anden side at den de fleste år ikke giver et udbytte, som svarer, til det man sår. Både godsejer og præst mener o. 1800, at der bør plantes skov. Præcis arealer ved Lunge-Bjergehuset var dog stadig i dyrkning o. 1870. Beboerne levede altså af et sammensat landbrug med lidt dyrkning, tørvegravning og lidt dyrehold. Sikkert flest får. Håndværk kan have spillet en rolle.