Birkedommerfængslet

Untitled Document
Sociale forhold

Landsbyens birkedommerfængsel blev opført af Hans Håstrup, der var birkedommer i Ravnholt birk. Han købte - og flyttede ind på - gården Liselund i 1813, og fungerede som birkedommer frem til sin død i 1846. Efter hans død over tog sønnen, Johannes Otto Håstrup, embedet. I 1861 blev Ravnholt birk ophævet som selvstændigt adeligt birk og i stedet lagt under Vindinge herreds jurisdiktion.