Birkedommerfængslet

Untitled Document
Byggeskik

Fængselsbygningen er nærmest todelt; nederst findes en svær kampestenskælder, hvori fængslets celle var indrettet med et enkelt vindue. Oven over denne er opført en overbygning i bindingsværk med stråtag, som benyttedes til oplagring. Fængslet er bygget med ekstremt tykke mure, der må siges at være ude af proportion med det behov for sikring, der var på landet på dette tidspunkt.