Birkedommerfængslet

Untitled Document
Bygningernes alder og anvendelse

Birkedommerfængslet blev opført i første halvdel af 1800-tallet i umiddelbar nærhed af gården Liselund, som birkedommeren over Ravnholt birk havde erhvervet i 1813. Ravnholt birk omfattede Herrested sogn med landsbyerne Herrested, Kastel, Kragelund, Måre og Villumstrup samt hovedgården Ravnholt.