Barkladen

Untitled Document
Sociale forhold

Både Broløkke og Lykkesholm godser - der begge har været hjemsted for barkladen - hørte under stamhuset Ahlefeldt oprettet i 1765 af Frederiks Ahlefeldt. Broløkke var fra starten stamhusets hovedsæde.

Godsernes udnyttelse af barken som et biprodukt til skovbruget var betydeligt i anden halvdel af 1800-tallet. I 1870-erne og 1880-erne lå indtægten fra barkbenyttelsen på mellem 1000 og 2000 kr. årligt.

Siden i hvert fald fra 1830-erne - og måske tidligere - indgik barkbenyttelsen som en fast del af skovriderens løn. Dette var en klar fordel for skovejeren; på den måde undgik han at betale skovrideren i rede penge, og samtidig slap han for at hyre folk til den arbejdsintensive barkforarbejdningsproces. Herudover kom den fordel, at skovejeren kunne være temmelig sikker på, at skovrideren ville sørge for at være omhyggelig i sin pleje af skoven - det var jo i høj grad hans egen indkomst, der afhang heraf.