Hospitalet

Untitled Document
Sociale forhold

Katterød Hospital var et af seks hospitaler, der byggedes af baronen til Holstenshus i 1780erne. Hospitalerne havde oprindelig til formål at give tag over hovedet til baroniets fattige gamle, der ikke længere kunne tjene til livets ophold. Til hver bolig hørte en lille haveparcel og et rum i et fælles tørvehus til brændsel. Fra baronen modtog man desuden 6 læs tørv samt en lille pengeydelse om året.

Det var baronen, der bestemte hvem, der skulle bo i de otte små lejligheder Katterød Hospital bestod af. I hospitalets første år var det næsten udelukkende almisselemmer, der fik ophold i hospitalet, men efter 1800 blev klientellet mere blandet; soldater, håndværker, daglejere, tjenestefolk flyttede nu ind i de små lejligheder - ofte var det personer, der havde en eller anden form for tilknytning til godset.