Hospitalet

Untitled Document
Haven

Til hospitalets lejligheder hørte en lille havelod, hvor beboerne kunne holde en kålhave som bidrag til husholdningen. Oprindelig var der otte lodder svarende til de otte lejligheder. I dag er dog kun de fire havelodder genskabt.

Detaljekort Kålgården var den mest basale af haverne, og selv i områder eller perioder, hvor havekulturen i øvrigt var pauver, fandtes kålhaver. Her dyrkede man kartofler, løg, gulerødder, øvrige rodfrugter og naturligvis kål. Ældst er hvidkålen og grønkålen. Grønkålen var især udbredt; den kunne stå ude hele året og ydede dermed et vigtigt tilskud til den ellers til tider vitaminfattige vinterkost. Rødkål, blomkål og rosenkål, som også findes i hospitales have, kom først til senere. I kålgården dyrkedes også krydderurter.