Hospitalet

Untitled Document
Byggeskik

Hospitalets byggeskik skiller sig ud fra datidens norm; bindingsværkshuset. Bygherren, baron Adam Christoffer von Holsten til Holstenshus, må have været inspireret af nye byggemetoder, da han valgte at bygge hospitalet med kraftige kampestensmure. Det har sikkert også spillet en rolle, at denne form for byggeri var solidt og samtidig væsentlig mindre brandfarligt end det traditionelle.

Gulvene var oprindelig stampede jord- og lergulve, der dog siden erstattedes med enten murstens- eller trægulve.

Det rekonstruerede tørvehus er bygget i bindingsværk, men som en afvigelse fra normalen er tavlene mellem tømmeret ikke lukkede. I stedet er de udfyldt med fletværk, der gav mulighed for at det opbevarede tørv kunne tørre.