Landarbejderhuset

Untitled Document
Byggeskik

Fjelleruphuset er bygget med sulekonstruktion, som er en byggeskik, der har haft særlig stor udbredelse på Fyn (navnlig Vestfyn) igennem flere hundrede år. I stedet for - som på almindelige bindingsværkshuse - at lade taget hvile på væggene med en spærkonstruktion, lader man det i sulebygninger hvile på en række stolper (suler) placeret i midten af bygningen. På midterstolperne hviler en langsgående bjælke, hvorpå tagspærene ligger. I Den Fynske Landsby genfindes sulekonstruktionen i Fjelstedgårdens længer, men i stuehuse er suler meget sjældne.

Husets lave gavle skyldes, at det oprindelige hus sidst i 1800-tallet fik to halvtagstilbygninger - også kaldet "kuber" eller "kover" - den ene til brænde, den anden til at huse familiens ko.