Vandmøllen

Untitled Document
Byggeskik

Vandmøllens nuværende bygninger er alle bygget over en kort periode i midten af 1800-tallet, og bærer alle præg af periodens gode konjunkturer. Bindingsværket er solidt, og der har været overskud til murede tavl og til at benytte ekstra træ til dekorative og stabiliserende, skråtstillede bjælker i tre af længerne.

Den ældste af de eksisterende bygninger er møllehuset i 6 fags længde og 2 stokværk højt. Den færdiggjordes i 1832. Mølleværket blev indrettet i kælderen med 3 kværne - rugkværn, grynkværn og skalkværn, få år senere udvidedes desuden med en sigtekværn. Værket blev drevet af et overfaldshjul på 6 alen (ca. 3,75 m). Møllen var en såkaldt græsmølle. Vandstanden i mølledammen - der fik tilført vand fra bybækken - var om sommeren så lav, at dammen kunne fungere som græsning for landsbyens kreaturer.

I 1887 opførte den daværende møller, Erik Otto Petersen, en lille vindmølle ved siden af vandmøllen, men tilsyneladende uden den store succes. Vindmøllen blev revet ned igen før 1920.