Teglværket

Untitled Document
Byggeskik

Bladstrup Teglværk er en såkaldt højovn i modsætning til senere tiders ring- og tunnelovne. Kammeret blev fyldt med sten, brændtes og nedkøledes. Derefter tømtes ovnen, og processen gentog sig. I ring- og tunnelovne brænder man hele tiden et sted i ovnen, mens der fyldes og tømmes andre steder. Højovnen var den almindelige ovntype fra middelalderen frem til 1800-tallet. Der var talrige af dem i Danmark. Tørreladerne, som ikke er genopført, udnyttede nye byggematerialer ved at have tag af tagpap