Skolen

Untitled Document
Sociale forhold

Eskær Skole blev bygget som et led i et større skolebyggeri på Tåsinge, iværksat af kammerherren på Valdemar Slot, Frederik Juel. Skolen blev bygget som den tredje i sognet på grund af et stadig stigende folketal i Troense.

Lærerkræfterne på skolen bestod indtil 1908 af en enestelærer, der underviste 7 timer dagligt, den ældste klasse om formiddagen, den yngste om eftermiddagen. Elevtallet var svingende, men da det toppede i 1870?erne blev 101 børn undervist.

Til lærergerningen knyttede sig desuden et lille stykke jord, der gav et vigtigt supplement til den beskedne lærerløn.