Skolen

Untitled Document
Bygningernes alder og anvendelse Den oprindelige skolebygning blev rejst i 1826 indrettet til hhv. skolestue og lærerbolig. I 1880?erne var pladsen blevet for trang og man udvidede bygningen med 5 fag i hver ende. I Den Fynske Landsby er skolen dog rejst i sin oprindelige skikkelse.I forbindelse med skolen byggede man ? ligeledes i 1826/27 ? en 7-fags bindingsværksbygning til kostald, lade og lo. Denne økonomibygning blev ikke hjemtaget sammen med skolen.

Skole-komplekset blev desuden i 1838 udvidet med et 4-fags bindingsværkshus, der fungerede som aftægtsbolig for lærerens mor. Huset blev revet ned i 1902.