Tolænget gård

Untitled Document
Byggeskik

Hulegården er bygget som en såkaldt enlænget gård med beboelse i øst og stald i vest. Senere ombygninger har dog givet den sidebygning.

De enlængede gårde er den ældste gårdtype vi kender; arkæologiske udgravninger viser, at man også i oldtiden byggede på denne måde. Selvom de enlængede gårde således er kendt langt tilbage i historien er det kun enkelte steder traditionen er bevaret - fortrinsvist på de sydfynske øer og på Als. Hvorfor man netop her har beholdt den gamle byggeskik er uvist.

For at få plads til både beboelse og dyrehold i en enkelt længe var de enlængede gårde ofte temmelig lange. Den ærøske Hulegård var inddelt med beboelse mod øst, køkken og bryggers mv. i midten af længen og stalde i den vestlige ende.

Tilbygningen af dels en ekstra længe og dels af svine- og brændehus er et typisk træk for de enlængede gårde, der fra slutningen af 1700-tallet så småt begyndte at udvide.