Brahesborgladen

Untitled Document
Sociale forhold

Rigsråd Jørgen Brahe til Hvedholm erhvervede i 1638 ved mageskifte en mindre gård under Odense bispestol - Bisbo - øst for Assens. Gårdens bygninger blev revet ned og erstattet af et helt nyt storgods, som kom til at hedde Brahesborg efter ejeren. En del af de nyopførte bygningskompleks var formodentlig Brahesborgladen.

Jørgen Brahe blev kaldt "den lille konge på Fyn" som følge af hans store jordbesiddelser; han ejede således syv hovedgårde på Fyn (udover Hvedholm og Brahesborg blandt andet Østrupgård, Krengerup, og Fjellebro). Brahesborg blev ved Jørgen Brahes overtagelse til et en af de største besiddelser på Fyn med et jordtilliggende på omkring 105 tdr. hartkorn. I alt ejede han på dette tidspunkt ca. 3200 tdr. hartkorn land - størstedelen på Fyn. Udvidelsen af Brahesborg fortsatte op igennem 1600-tallet, og i 1662 omfattede fæstegodset 119 gårde og 883 tdr. hartkorn land.